Tulospalveluohjelma Windows Vistassa

Nykyisen tulospalveluohjelmaversion käyttäminen Windows Vistassa ja Windows 7:ssä vaatii muutoksia asennuksen tietokantaohjelmiston asennusmäärittelyissä. Seuraavassa vaadittavat toimenpiteet vaiheittain.

Kun asennus kysyy "Haluatko muokata tietokannan asennusasetuksia" Vastataan "Kyllä".
"Welcome to the Firebird Database Server 1.5 Setup Wizard"; Paina "Next >"

"License Agreement"

Valitse "I accept the agreement" ja paina "Next >".

"Information"

Paina "Next >"

"Select Destination Directory"

Hyväksy tietokantaohjelmiston oletusasennuskansio painamalla "Next >", ellei ole tarpeen jostain syystä muuttaa sitä.

"Select Components"

Myös tämä ikkuna kannattaa hyväksyä kuvan mukaisilla oletusasetuksilla. "Next >"

"Select Start Menu Folder"

"Next >"

"Select Additional Tasks"

HUOM!! Huomioi tässä kohdassa asetukset seuraavasti:

Varmista että kohdassa "Use the Guardian to control the server" EI OLE RUKSIA.

Valitse "Run as an Application"

Ruksaa myös "Start Firebird automatically everytime you boot up" ja "Copy Firebird client library to directory?"

Tämän jälkeen paina "Next >"

"Completing the Firebird Database Server 1.5 Setup Wizard"

Poista ruksi kohdasta "Start Firebird now?" ja paina "Finish"

Asennuksen jälkeen

Kun asennus on valmis, voit käynnistää Firebird-ohjelmiston valitsemalla Windowsin Ohjelmat-valikosta Firebird_1_5 > Firebird Server. Jos käynnistät koneen asennuksen jälkeen uudelleen, käynnistyy Firebird automaattisesti.

Jos jätit "Select Additional Tasks" kohdassa ruksin pois kohdasta "Start Firebird automatically everytime you boot up" on Firebird käynnistettävä aina valikosta koneen käynnistämisen jälkeen ennen tulospalveluohjelman käynnistämistä.

Kun Firebird-tietokantaohjelmisto on käynnissä, näkyy ilmaisinalueella sen pyöreä, keltamusta kuvake.